Ďakujeme za účasť!

Ak sa staneš jedným zo šťastných výhercov/jednou zo šťastných výherkýň, ozveme sa ti!