Spoločnosť Müller ČR/SR k.s. je súčasťou koncernu Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, ktorý je predným európskym výrobcom a spracovateľom mliečnych produktov. Je najväčším a najmodernejším závodom na spracovanie mlieka v Európe. 

Výrobky Müllera zastávajú dlhodobo prednú pozíciu na vyspelých trhoch v západnej Európe, akými sú Nemecko, Veľká Británia a Taliansko. V Nemecku je Müller číslom jedna na celom trhu mliečnych výrobkov (jogurty, mliečne dezerty, mliečne nápoje), vo Veľlkej Británii je jednoznačnou jednotkou medzi jogurtami, v Taliansku je zase medzi jogurtami dvojka. 

Ako jediný významný výrobca mliečnych produktov používa spoločnosť Müller výhradne ovocie, ktoré sama spracováva priamo pri výrobe výrobkov a nie ovocie vopred spracované od dodávateľov. To radí spoločnosť Müller nielen medzi 3 najväčších spracovateľov ovocia v Európe, ale hlavne sú tímto spôsobom do maximálne možnej miery zachované pôvodné vlastnosti ovocia, akými s chuť, vôňa a textúra.  

Okrem dlhodobého zamerania sa na kvalitu a chuť mliečnych vvýrobkov je úspech spoločnosti Müller založený na ojedinelej inovatívnosti a schopnosti uvádzať na trh revolučné výrobky, ktoré si dokážu získať širokú obľubu spotrebiteľov a stať sa inšpiráciou pre ostatných výrobcov. Nie je preto náhodou, že všetky výrobkové rady, ktoré Müller na slovenskom trohu ponúka, patria práve do tejto katégórie. Nech už sa jedná o dvojkomorový jogurt Müller MIX, kde sú ovocie a cereálie oddelené od jogurtu, koncept dezertov mliečnej ryže (u nás ponúkaných pod značkou Riso), alebo chladené ochutené mliečne nápoje značky Müllermilch.