Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov zákazníkov a používateľov sú pre nás prioritou. Preto je pre nás aj ochrana osobných údajov počas všetkých obchodných procesov veľmi dôležitá. Ochrana osobných údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej firemnej politiky.

Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Nižšie uvádzame informácie o zhromažďovaní osobných údajov v prípade, že používate naše webové stránky. Osobné údaje sú údaje, prostredníctvom ktorých možno identifikovať fyzickú osobu, či už priamo, pomocou mena, alebo nepriamo, prostredníctvom dodatočných informácií.

Nižšie uvádzame informácie o zhromažďovaní osobných údajov v prípade, že používate naše webové stránky. Osobné údaje sú údaje, prostredníctvom ktorých možno identifikovať fyzickú osobu, či už priamo, pomocou mena, alebo nepriamo, prostredníctvom dodatočných informácií.

Prevádzkovateľom je podľa nariadenia čl. 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR) Müller ČR/SR k.s., Českobrodská 1174, 198 00, Praha, email: info@muellergroup.com. Na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@toto-vymazte.muellergroup.com alebo doručovacej adresy s poznámkou: „do rúk poverenca pre ochranu osobných údajov“.

Ak sa s nami kontaktujte e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, uložíme údaje, ktoré ste poskytli (vašu e-mailovú adresu, príp. vaše meno a telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, vymažeme, hneď ako nie je ich uchovávanie nutné, alebo, ak existuje zákonná povinnosť uchovávať ich, obmedzíme ich spracovanie.

V prípade, že na určité činnosti v rámci svojej ponuky využijeme povereného poskytovateľa služieb, alebo keby sme chceli vaše údaje použiť na reklamné účely, budeme vás podrobne informovať o príslušnom postupe, ako je uvedené nižšie. Uvedieme pritom aj stanovené kritériá času uloženia.

Vaše práva

(1) V súvislosti s osobnými údajmi týkajúcim sa vašej osoby máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu alebo vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • právo na prenositeľnosť údajov.

(2) Navyše máte právo podať dozorovému orgánu sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Zhromažďovanie osobných údajov v prípade, že navštívite naše webové stránky

V prípade, že webové stránky využijete len na informatívne účely, teda ak sa nezaregistrujete alebo nám informácie neposkytnete iným spôsobom, zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré prenáša váš prehliadač na náš server. Ak si chcete prezrieť naše webové stránky, zhromažďujeme len nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska nevyhnutné nato, aby sa vám naše webové stránky zobrazili a aby sme zaistili ich stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR):

 • IP adresa,
 • dátum a čas dopytovania,
 • rozdiel v časovej zóne ku Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • prístupový stav/stavový kód HTTP,
 • prenesené množstvo dát,
 • webová stránka, z ktorej požiadavka pochádza,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho rozhranie a
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Okrem uvedených údajov sa pri používaní našich webových stránok ukladajú na vašom počítači súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk priradením vami používaného prehliadača a ktorými sa privádzajú určité informácie na (v tomto prípade nami) vytvorené miesto. Cookies nemôžu spustiť žiadne programy ani prenášať do počítača vírusy. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo používateľsky prívetivá a efektívnejšia.

Použitie cookies:

Tieto webové stránky používajú nasledujúce druhy cookies. Ich rozsah a funkcie sú vysvetlené nižšie::

 • Dočasné cookies,
 • Trvalé cookies

Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Patria k nim predovšetkým session cookies. Ukladajú takzvané session ID, ktorými možno priradiť rôzne otázky vášho prehliadača spoločnej relácii. Vďaka tomu možno váš počítať znovu rozpoznať, keď sa vrátite späť na naše webové stránky. Session cookies sa vymažú, hneď ako sa odhlásite alebo zatvoríte svoj prehliadač.

Trvalé cookies sa automaticky vymažú po uplynutí určitého času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek zmazať v nastavení zabezpečenia svojho prehliadača.

Nastavenie prehliadača môžete konfigurovať podľa svojho želania a môžete napríklad odmietnuť prijatie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Upozorňujeme vás na to, že v tom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Cookies využívame predovšetkým nato, aby sme vás mohli identifikovať pri vašej ďalšej návšteve, ak u nás máte účet. V opačnom prípade by ste sa museli pri každej návšteve znovu prihlásiť.

Ďalej používame pamäťové objekty HTML5, ktoré sa archivujú vo vašom koncovom zariadení. Tieto objekty ukladajú potrebné údaje bez ohľadu na váš prehliadač a nemajú žiadny dátum automatického vypršania platnosti. Ak si neželáte spracovávať žiadne súbory cookie flash, musíte nainštalovať príslušný doplnok (add on), napr. Better Privacy pre Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) alebo súbor cookie Adobe Flash Killer pre Google Chrome. Používaniu pamäťových objektov HTML5 (storage objects) môžete zabrániť tak, že si v počítači nastavíte súkromný režim. Okrem toho vám odporúčame, aby ste svoje cookies a históriu prehliadača pravidelne ručne vymazávali.

Používanie knižníc skriptov (Google Webfonts)

Aby bol obsah, ktorý ponúkame, v rôznych prehliadačoch správny a graficky atraktívny, používame na týchto webových stránkach knižnice skriptov a knižnice fontov, ako napr. Google webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google webfonts sa medzipamäťou prenášajú do vášho prehliadača, aby sa viacnásobne nenačítavali. V prípade, že prehliadač nepodporuje Google webfonts alebo zamedzí jeho prístupu, zobrazí sa obsah v štandardnom písme.

Vyvolaním knižníc skriptov alebo knižníc fontov sa automaticky nadviaže spojenie s prevádzkovateľom knižnice. Pritom je teoreticky možné – v súčasnosti aj nejasné, či vôbec, príp. na aký účel – že prevádzkovatelia príslušných knižníc zhromažďujú dáta.

Smernicu na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa knižnice Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/

Vložené videá YouTube

Na niektoré naše stránky vkladáme videá YouTube. Prevádzkovateľom príslušných pluginov je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite stránku obsahujúcu plugin YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Pritom sa YouTube oznámi, ktoré stránky navštívite. Ak ste prihlásený na svojom účte YouTube, môže YouTube vaše správanie priraďovať priamo vašej osobe. Zabránite tomu tak, že sa zo svojho účtu YouTube vopred odhlásite.

Ak sa spustí video YouTube, používa poskytovateľ súbory cookies, ktoré zhromažďujú informácie o správaní používateľa.

Každý, kto deaktivoval ukladanie cookies pre program Google Ad, sa nemusí pri sledovaní videí YouTube takýchto cookies obávať. YouTube však ukladá aj neosobné informácie o používaní do iných súborov cookie. Ak tomu chcete zabrániť, musíte zablokovať ukladanie súborov cookie v prehliadači.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Analytické nástroje

Matomo používa tzv. cookies, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a ktoré nám umožňujú analyzovať využitie webových stránok. Na tieto účely sa informácie o používaní, vytvorené pomocou súborov cookie (vrátane vašej skrátenej IP adresy) prenášajú na náš server, ukladajú na účely analýzy využívania a slúžia na optimalizáciu našich webových stránok. Vaša IP adresa sa počas tohto procesu okamžite anonymizuje, preto pre nás zostanete ako používateľ anonymný. Informácie vytvorené súbormi cookie o vašom používaní týchto webových stránok sa nebudú postupovať tretím osobám. Používaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača. V takom prípade sa však môže stať, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Ak nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov o vašej návšteve, môžete následne proti ukladaniu a používaniu kedykoľvek vzniesť námietku jedným kliknutím myšou. V tomto prípade sa vo vašom prehliadači uloží tzv. cookie opt-out a Mamoto nebude zhromažďovať o relácii žiadne údaje. Upozornenie: Ak vymažete svoje súbory cookie, znamená to, že sa vymaže aj cookie opt-out, ktorý budete musieť v prípade potreby znovu aktivovať.