Zásady spracovania osobných údajov

Ochrana a bezpečnosť osobnych údajov zákazníkov a užívateľov majú pre nás veľkú prioritu. Preto je pre nás tiež ochrana osobných údajov v priebehu všetkých obchodných procesov veľmi dôležitá. Ochrana osobných údajov a bezpečnosľ informácií sú súčásľou našej firemnej politiky.

Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Nižšie uvádzame informácie o zhromažďovaní osobných údajov v prípade, že používate naše webové stránky. Osobné údaje sú údaje, ktorých prostredníctvom sa dá identifikovať fyzická osoba, nech už priamo pomocou mena alebo nepriamo prostredníctvom dodatočných informácií.

Správcom je podľa nariadenia čl. 4 odst. 7 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EU (GDPR) Müller ČR/SR k.s., Českobrodská 1174, 198 00, Praha, email: info@muellergroup.com. Na nášho poverenca proe ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť na emailovej adrese privacy@muellergroup.com alebo na našej doručovacej adrese s poznámkou „K rukám poverenca pre ochranu osobných údajov“.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára, uložíme vami poskytnuté údaje (vašu emailovú adresu, poprípade vaše meno a vaše telefónne číslo), aby sme vám mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje, ktoré v tejto súvislosti obdržíme, vymažeme, akonáhle nie je ich uchovávanie nutné, alebo, ak existuje zákonná povinnosř pre ich uchovávanie, obmedzíme ich spracovanie.

V prípade, že pre určité činnosti v rámci našej ponuky využijeme povereného poskytovateľa služieb, alebo pokiaľ by sme cheli vaše údaje použiť k reklamným účelom, budeme vás podrobne informovať o příslušnom postupu, ako je uvedeno nižšie. Pritom uvedeme i stanovené kritériá pre dobu uloženia.

Vaše práva

(1) V súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi se vašej osoby máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo zniesť námietku proti spracovávaniu,
 • právo na prenositelnostť údajov.

(2) Naviac máte právo podať u dozorového orgánu sťažnosť proti spracovávaniu svojich osobných údajov.

Zhromažďovanie osobných údajov v prípade, že navštívite naše webové stránky

V prípade, že webové stránky využijete len pre informatívne účely, teda pokiaľ sa nezaregistrujete alebo nám nezdelíte informácie iným spôsobom, zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré prenášajú váš prehliadač na náš server. Ak si chete prehliadnuť naše webové stránky, zhromažďujeme len nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska nevyhnutné, aby sa vám naše webové stránky zobrazily a aby sme zaistili ich stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 odst. 1 veta 1 písm. f) GDPR):

 • IP adresa 
 • dátum a čas dopytovania
 • rozdiel v časovej zóne ku Greenwich Mean Time (GMT) 
 • obsah požiadavku (konkrétna stránka)
 • prístupový stav/stavový kód HTTP 
 • prenesené množstvo dát 
 • webová stránka, z ktorej požiadavok pochádza
 • prehliadač 
 • operačný systém a jeho rozhranie 
 • jazyk a verzia softwaru prehliadača

Okrem výššie uvedených údajov sú pri používaní našich webových stránok ukládané vo vašom počítači súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na váš pevný disk priradením vami používaného prehliadača, a ktorými sú prevádené určité informácie na (v tomto prípade nami) vytvorené miesto. Cookies nemôžu spustiť žiadne programy ani prenášať do počítača vírusy. Slúžia k tomu, aby bola internetová ponuka celkovo užívateľsky prívetivá a efektívnejšia. 

Použitie cookies:

Tyieto webové stránky používajú nasledujúce druhy cookies. Ich rozsah a funkcia sú vysvetlené nižšie:

 • Dočasné cookies
 • Trvalé cookies


Dočasné cookies sa po uzavrení prehliadača automaticky odstránia. Patria k nim predovšetkým session cookies. Tieto ukladajú takzvané session ID, ku ktorému sa dajú priradiť rôzne ID vášho prehliadača k spoločnej relácii. Vďaka tomu sa dá váš počítač znova rozoznať, keď se na naše webové stránky vrátite späť. Session cookies sú vymazané, akonáhle sa odhlásíte alebo zavriete svôj prehliadač.

Trvalé cookies sa automaticky vymažú po uplynutí určitej doby, ktorá se môže líšiť v závislosti na súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek zmazat v nastavení zabezpečení vášho prehliadača.

Vaše nastavenie prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojho priania a odmietnuť napríklad přijetie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Upozorňujeme vás na to, že v tom prípade možno nebudete môcť využívat všetky funkcie týchto webových stránok.

Cookies využívame predovšetkým preto, aby sme vás mohli identifikovať pri vašej budúcej návšteve v prípade, že u nás máte účet. V opačnom prípade by ste sa museli pri každej  návšteve znova prihlásiť.

Ďalej používame pamäťové objekty HTML5, ktoré sú archivované vo vašom koncovom zariadení. Tieto objekty ukladajú potrebné dáta bez ohľadu na váš prehliadač a nemajú žiadny dátum automatického vypršania platnosti. Pokiaľ si neprajete spracovávať žiadne súbory cookie flash, musíte nainštalovať príslušný doplnok (add on), napr. „Better Privacy“ pre Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) alebo soubor cookie Adobe Flash Killer pre Google Chrome. Používaniu pamäťových objektov HTML5 (storage objects) môžete zabránit tak, že vo svojom počítači nastavíte súkromný režim. Naviac vám doporučujeme, aby ste pravidelne svoje cookies a históriu prehliadača ručne vymazali.

Vložené videá YouTube

Na niektoré naše stránky vkladáme videá YouTube. Prevádzkovateľom príslušných pluginov je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívíte stránku obsahujícu plugin YouTube, vytvorí sa spojenie na servere YouTube. Pritom je YouTubu oznámené, ktoré stránky navštívite. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, môže YouTube vaše správanie priraďovať priamo k vašej osobe. Tomu zabránite tak, že sa dopredu z vášho účtu YouTube odhlásite.

Ak je spustené video YouTube, používa poskytovateľ súbory cookies, ktoré zhromažďujú informácie o správaní užívateľa.

Každý, kto si deaktivoval ukladanie cookies pre program Google Ad, sa nemusí pri sledovaní videí YouTube takýchto cookies obávať. YouTube však tiež ukladá aj neosobné informácie o používaní do iných súborov cookie. Ak tomu chcete zabrániť, musíte zablokovať ukládanie súborov cookie v prehliadači.

Ďalšie inforácie o ochrane dát pri „Youtube“ nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Analytické nástroje

Tieto webové stránky používajú webové analytické nástroje Matomo s otvoreným softwarom (https://matomo.org/).

Matomo používa tzv. „cookies“, čo sú textové soubory, které sú ukládané na váš počítač, a ktoré nám umožňujú analyzovať využitie webových stránok. Z tohto dôvodu sú informácie o používaní vytvorené pomocou súborov cookie (vrátane vašej skrátenej IP adresy) prenášajú na náš server a sú uložené pre účely analýzy využívánia a slúžia k optimalizácii našich webových stránok. Vaša IP adresa bude v priebehu tohto procesu okamžite anonymizované, takže pre nás zostanete ako používateľ anonymný. Informácie vytvorené súbormi cookie o vašom používaní týchto webových stránok nebudú predáváné tretím osobám. Používaniu súborov cookie môžete zabránit príslušným nastavením softwaru vášho prehliadača. V takomto prípade sa však môže stať, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Pokiaľ nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov o vašej návšteve, môžete následne proti ukladaní a používaniu kedykoľvek vzniesť námietku jedným kliknutím myši. V tomto prípade bude vo vašom prehliadači uložená tzv. cookie opt-out a Mamoto nebude zhromažďovať o relácii žiadne údaje. Upozornenie: Pokiaľ vymažete svoje súbory cookie, znamená to, že bude vymazaný i cookie opt-out a je nutné ho v prípade potreby znovu aktivovať.